1. Inloggen
  2. Bekijk Wagen [0]
  1. eerste pagina /
  2. GEBRUIKS VOORWAARDEN

GEBRUIKS VOORWAARDEN

Lees A.U.B. Deze Termijnen Voorzichtig Door Voordat U Deze Site Gebruikt

1. Gebruiksvoorwaarden. Deze web site (“Site”), de inhoud, alle web paginas die zich binnen deze Site bevinden, en de materialen en informatie op deze Site worden geleverd door Koroseal Interior Products, LLC, en mag slechts ter informatie worden gebruikt. Door deze Site te gebruiken, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat u toestemt om aan deze voorwaarden gebonden te zijn. Bovendien, door deze Site te gebruiken, erkent u dat (i) u de capaciteit heeft om aan deze voorwaarden gebonden te zijn en (ii) als u namens een bedrijf of andere entiteit opereert, dat u de autoriteit hebt om het bedrijf of andere entiteit aan de voorwaarden te binden.

2. Eigendom van Materiaal. Tenzij anders wordt vermeld, is deze Site en alle content (tezamen, het “Materiaal”), inclusief, maar niet beperkt tot, de tekst, informatie, materiaal, software en grafische inhoud op deze Site, zijn ofwel eigendom van of in gebruik onder licentie van Koroseal Interior Products, LLC. De Materialen zijn beschermd door copyright, handelsmerk, en andere intellectuele eigendom wetten en verdragen. Koroseal Interior Products, LLC maakt geen eigendomsclaims met betrekking tot alle op deze Site verschijnende namen, handelsmerken of service merken van derden. Alle aan derden toebehorende namen, handelsmerken, en service merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren. Behalve zoals voorzien in de volgende zin, mogen Materialen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gemodificeerd, gepubliceerd, ge-upload, ge-download, gepost, getransmitteerd, of gedistribueerd worden in welke vorm dan ook zonder vooraf verkregen schrijftelijke toestemming van Koroseal Interior Products, LLC. U bent bij deze geautoriseerd om te bezichtigen, te kopieren, en te printen die Materialen die u voor eigen persoonlijke, informatieve, niet-commerciele, intern gebruik doeleinden benodigd. Elke kopie van de Materialen, of deel daarvan, moet vergezeld worden van een copyright notificering. U mag niet (i) Materialen modificeren of ze gebruiken voor commerciele doeleinden, of ieder ander openbare tentoonstelling, demonstratie, verkoop, of verhuur, (ii) software materialen decompileren, reverse engineeren, of demonteren, (iii) copyright notificering verwijderen of andere eigendoms notificeringen van de Materialen, en / of (iv) Materialen doorgeven aan een andere persoon. Door een bericht te posten of op welke wijze dan ook te bij te dragen aan deze Site, inclusief, maar niet beperkt tot, het sturen van commentaar en e-mail naar deze Site, geeft u uitdrukkelijk aan Koroseal Interior Products, LLC het recht om op welke wijze dan ook uw bericht of bijdrage te kopieren, herpubliceren of verkopen als onderdeel van haar eigendom. Koroseal Interior Products, LLC behoudt zich het recht voor om toegang tot deze Site en / of de Materialen te veranderen, wijzigen, discontinueren, restringeren, of te voorkomen op welk moment dan ook zonder waarschuwing.

3. Gelimiteerde Licentie. Onderhevig aan de voorwaarden en condities die hierin worden vastgesteld, geeft Koroseal Interior Products, LLC u onherroepelijk, niet-exclusieve, niet-doorgeefbare, gelimiteerde rechten voor toegang, gebruik en afbeelding van deze Site en de Materialen die er op staan. U stemt toe om de operatie van de Site op geen enkele manier te onderbreken, danwel te pogen deze te onderbreken.

4. Copyright Notificering. © Koroseal Interior Products, LLC, 3875 Embassy Parkway, Fairlawn, Ohio 44333. Ale rechten voorbehouden.

5. Handelsmerken. Koroseal Interior Products, LLC produkten en / of diensten genoemd hierin zijn ofwel handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Koroseal Interior Products, LLC. Andere bedrijfs-namen, produkten en / of diensten genoemd op deze Site zijn mogelijk handelsmerken van hun desbetreffende eigenaren.

6. Online Privacy. Koroseal Interior Products, LLC gebruikt de informatie dat via de Site wordt verkregen om, onder andere, haar klanten beter van dienst te kunnen zijn. Voor een volledige beschrijving van ons online privacy beleid, zie ons Privacy Beleid.

7. Disclaimer. DOOR DEZE SITE TE GEBRUIKEN, NEEMT U ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SITE EN GEBRUIK VAN HET INTERNET IN HET ALGEMEEN OP U.

DEZE SITE WORDT GELEVERD “AS IS”. KOROSEAL INTERIOR PRODUCTS, LLC IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEIMPLICEERDE GARANTIES M.B.T. HANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, NON-INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM, PRODUKT RISICO, EN UITBLIJVEN VAN FOUTEN, VIRUSSEN, EN BUGS, OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

Koroseal Interior Products, LLC zal niet verantwoordelijk zijn voor fouten of omissies in de Materialen of informatie op deze Site, in artikelen of postings voor hyperlinks verzonken in berichten, en ook niet voor enig verlies of schade veroorzaakt door uw afhankelijkheid van informatie verkregen via deze Site of een hyperlink site.

Verwijzingen naar derden, produkten en /of diensten van derden impliceert geen goedkeuring door Koroseal Interior Products, LLC.

Deze Site kan technische onnauwkeurigheden of typfouten bevatten. Wijzigingen worden af en toe toegevoegd aan de informatie hier in; deze wijzigingen zullen in updates van de Site worden opgenomen. Koroseal Interior Products, LLC kan verbeteringen en /of veranderingen in produkten en/of de programmas beschreven op deze Site op ieder moment doorvoeren zonder waarschuwing.

8. Beperking van Aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZAL KOROSEAL INTERIOR PRODUCTS, LLC VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR WELKE SCHADE DAN OOK (INCLUSIEF ZONDER BEPERKINGEN ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIREKTE, OF BEHOORLIJKE SCHADE, EN SCHADE ALS GEVOLG VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK, DATA, OF DIENSTEN, OF BEDRIJFS ONDERBREKING), VOORTKOMEND UIT OF SAMENHANGEND MET HET GEBRUIK, PRESTATIE, OF ONMOGELIJKHEID OM EEN SITE OF HYPERLINK TE GEBRUIKEN, ZELFS INDIEN KOROSEAL INTERIOR PRODUCTS, LLC OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN VAN ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID.

9. Sites van Derden. Deze Site kan links bevatten naar andere sites, welke niet door Koroseal Interior Products, LLC worden onderhouden. Koroseal Interior Products, LLC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites. Voorgenoemde links worden voor het gemak gegeven en vallen niet onder de controle van Koroseal Interior Products, LLC of partner-ondernemingen. Koroseal Interior Products, LLC vertegenwoordigt niet, noch garandeert, expliciet of impliciet, de inhoud van gelinkte sites. De aanwezigheid van link(s) naar dergelijke sites impliceert geen steun, sponsorschap, of aanbeveling, met betrekking tot derden, sites van derden, de inhoud van sites van derden, of produkten en diensten aangeboden door derden, door Koroseal Interior Products, LLC aan de sites. Koroseal Interior Products, LLC ontdoet zich van alle aansprakelijkheid voor links: (i) van een andere site naar Koroseal Interior Products, LLC; en (ii) naar een andere site vanuit Koroseal Interior Products, LLC. Om een link naar Koroseal Interior Products, LLC te maken, moeten gebruikers voldoen aan de Linking Termijnen. Zodra u een link volgt naar een andere site, valt u onder de gebruiksvoorwaarden van de nieuwe site.

10. Linking Termijnen. Door naar onze site te linken, accepteren en erkennen alle “Linkers” de volgende termijnen voor linken: de Linker gaat er mee akkoord dat het op geen enkel moment acties of dingen zal doen of oorzaken te laten doen, die op enige wijze het imago / de reputatie van Koroseal Interior Products, LLC schaad. In verband met het gebruik van het handelsmerk / de referentie van Koroseal Interior Products, LLC, zal de Linker niet voordoen alsof het door Koroseal Interior Products, LLC wordt onderschreven, of dat Linker namens Koroseal Interior Products, LLC optreedt. Behalve voor de gebruiken die hier worden beschreven, zal Linker geen gebruik maken van de naam van Koroseal Interior Products, LLC noch zijn / haar relatie met Koroseal Interior Products, LLC gebruiken voor het doel van - of met intentie gebruiken zodat het leidt tot - adverteren of publiciteit, tenzij Koroseal Interior Products, LLC van tevoren schriftelijk instemt met dergelijk gebruik.

Ongeacht het voorgaande, reserveert Koroseal Interior Products, LLC het recht om deze instemming in te trekken met of zonder reden op ieder moment. In zo’n geval zal Linker de link naar de Site van Koroseal Interior Products, LLC verwijderen binnen 24 uur na ontvangst van bericht hier over van Koroseal Interior Products, LLC.

LINKER GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT GEBRUIK VAN KOROSEAL INTERIOR PRODUCTS, LLC MATERIALEN EN SITE OP RISICO VAN LINKER ZIJN. KOROSEAL INTERIOR PRODUCTS, LLC GARANDEERT NIET DAT HAAR DIENSTEN ZONDER ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZIJN. KOROSEAL INTERIOR PRODUCTS, LLC LEVERT DEZE TOEGANG “AS IS” ZONDER IEDERE VORM VAN GARANTIE. KOROSEAL INTERIOR PRODUCTS, LLC IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEIMPLICEERDE GARANTIES M.B.T. HANDELBAARHEID, EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE. IN GEEN GEVAL ZAL KOROSEAL INTERIOR PRODUCTS, LLC AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG INDIRECT, INCIDENTEEL, BIJZONDER OF BEHOORLIJKE SCHADE DIE VOLGEN UIT ENIG GEBRUIK VAN MATERIALEN GELEVERD ONDER DEZE VOORWAARDEN OF TOEGANG TOT DIENSTEN DIE HIERIN WORDEN BESCHREVEN.

11. Niet-Vertrouwelijke Informatie. Alle communicatie, inclusief voorstellen, vragen, ideëen, en/of commentaar betreffende enig of alle produkten en diensten die op deze website worden genoemd zal niet als vertrouwelijk of merkgebonden informatie behandeld worden. Dergelijke informatie mag door Koroseal Interior Products, LLC worden verspreid of gebruikt voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, ontwikkeling, produktie en marketing van produkten. Niet tegenstaande het voorgaande, alle persoonlijke gegevens geleverd aan Koroseal Interior Products, LLC zullen conform het Online Privacy Beleid van Koroseal Interior Products, LLC worden behandeld.

12. Herzieningen. Koroseal Interior Products, LLC kan op ieder moment de Gebruikstermijnen herzien door deze tekst te vernieuwen. Door deze Site te gebruiken, gaat u er mee akkoord om aan dergelijke herzieningen gebonden te zijn en beseft u dat u daarom met enige regelmaat deze pagina kunt bezoeken om de dan geldende Gebruikstermijnen waaraan u bent gebonden te leren kennen.